Garncarskie

Paweł Piechowski – garncarz

Mieszka w Czarnej Wsi Kościelnej. Garncarstwo jest tam znane od XVIII wieku. Jest to tradycja wsi. Garncarstwem zajmuje się od dzieciństwa. W rodzinie jest czwartym pokoleniem, które kontynuuje tę tradycję. Wcześniej zajmował się tym jego ojciec, dziadek oraz pradziadek. Pan Paweł pod okiem ojca poznał tradycyjne techniki wyrobów garncarskich. To on zaraził go tą pasją.

Prowadzi pracownię przy domową, która mieści się na Szlaku Rękodzieła Ludowego. Ma także galerię oraz dwa piece do wypałów tradycyjnych – wypalane drewnem. W naukę wyrobów garncarskich włożył wiele pracy. Glina nauczyła go pokory. Obecnie specjalizuje się w tworzeniu ceramiki siwej, biskwitowej – techniki tradycyjne oraz brązowej – współczesna metoda barwienia. Potrafi także szkliwić naczynia. Na swoim koncie posiada wiele wyróżnień, dyplomów oraz pochwał, które można zobaczyć na stronie internetowej jego pracowni. Tak jak jego ojciec należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w LublinieGarncarstwo stało się sposobem na życie Pana Pawła.

Strona internetowa: www.garncarz.bialystok.pl 

 

Warsztaty garncarskie odbędą się 6 sierpnia 2020 r o godz.: 18:00 w auli MGCKiS.

Zapisy od 15 lipca do 29 lipca 2020 r.

zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres e-mail :

jarmark@choroszcz.pl 

Limit miejsc: 12 osób na każdy z warsztatów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty będą transmitowane on-line.