Warsztaty

Podczas XXX Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy wzorem najlepszych Jarmarków w Polsce wprowadzamy warsztaty i pokazy. Na stoiskach oraz w namiocie warsztatowym odbywać się będą warsztaty, w których uczestnicy Jarmarku będą mogli wziąć udział.

Na stanowisku nr 2 będzie dostępny warsztat tkacki, a także produkty z tkaniną dwuosnowową. Każdy będzie miał możliwość sprawdzenia swoich sił w tkaniu.

Na stanowisku nr 56 w alejce rękodzielniczej rozstawi swój warsztat garncarz. Zabawa z gliną ucieszy z pewnością nie jedną osobę.