Kontakt

BIURO ORGANIZACYJNE JARMARKU

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

ul. Henryka Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz

tel./fax 85 719 14 31tel725 357 788

Dyrektor: Przemysław Waczyński

e-mail: kultura@choroszcz.pl, jarmark@choroszcz.pl