Jarmark 1990

Pierwszy jarmark w nowej, odnowionej formie został zorganizowany w niedzielę 5 sierpnia 1990 roku. „Początki były trudne – wspomina Józef Waczyński, prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, a w owym czasie dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, inicjator i organizator wydarzenia – wczesnym niedzielnym rankiem kilku społeczników uprzątnęło betonowy placyk przed dawnym pałacykiem Branickich. Zaimprowizowaną estradę tworzyły połączone ze sobą dwie przyczepy ciągnikowe. Była to próba organizacji większej imprezy, w nowej rzeczywistości politycznej, po zmianach, jakie zaistniały wówczas w Polsce.