Zapisy wystawców

Zgłaszanie stoisk handlowych na wydarzenie będzie możliwe

od 5 lipca 2022 r.

Jarmark Dominikański jest największą doroczną imprezą o charakterze handlowo – kulturalnym, odbywającą się nie tylko w Choroszczy, ale także w innych miastach w całej Polsce. Związany najczęściej z obchodami święta św. Dominika (6 sierpnia). Impreza jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym i promocyjnym miasta i gminy Choroszcz. Na jarmarku znajdziemy różnego rodzaju wystawców promujących regionalne rękodzieło oraz kulinaria. Jarmark Dominikański w Choroszczy to także cykl koncertów muzycznych w wykonaniu artystów lokalnych i zaproszonych gwiazd, animacje skierowane do rodzin z dziećmi oraz okazja do spotkań z przedstawicielami instytucji partnerskich.


Swoje stoiska mogą zgłaszać sprzedawcy, twórcy ludowi i rzemieślnicy artystyczni, kupcy, posiadający w swojej ofercie wyroby związane z kulturą ludową i rękodziełem, przedstawicieli restauratorów mających w ofercie potrawy oraz napoje regionalne, wytwórcy przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych lub innych podmiotów, a także instytucje edukacyjne. Wystawcy, zainteresowani udziałem w Jarmarku w celu uzyskania informacji mogą kontaktować się z biurem pod numerem telefonu 725 357 788. Zgłoszenia przyjmujemy od 5 lipca (wt) do 29 lipca (pt), bądź do wyczerpania miejsc, w godzinach 9:00-15:00 (z wyłączeniem sobót i niedziel).

W ramach kiermaszu zostaną zorganizowane strefy wystawców: HANDLOWA, RĘKODZIELNICZA, GASTRONOMICZNA, PROMOCYJNA (o charakterze edukacyjnym). 

Opłaty za stoisko:

  • za stoisko handlowe o wym. 3x3m wynosi 200 zł brutto; w przypadku większego stoiska obowiązuje wielokrotność tej kwoty – tj. opłata za każde kolejne stoisko handlowe (3x3m) wynosi kolejne 200zł brutto. Opłata za stoisko handlowe o wym. 3x3m dla mieszkańców Gminy Choroszcz oraz firm zarejestrowanych na terenie Gminy Choroszcz wynosi 150 zł brutto; opłata za każde kolejne stoisko handlowe mieszkańców gm. Choroszcz o wym. 3x3m wynosi kolejne 150 zł brutto,
  • za stoisko gastronomiczne, gdzie serwowane są posiłki, o wym. 3x4m wynosi 300zł brutto, opłata za każde kolejne stoisko gastronomiczne o wym. 3×4 m wynosi kolejne 300 zł brutto,
  • za stoisko rękodzielnicze o wym. 3x3m wynosi 150 zł brutto; rękodzielnicy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Twórców Ludowych posiadający aktualną legitymację członkowską podlegają zwolnieniu z opłaty za stoisko, zwolnienie dotyczy jednego stoiska 3×3 m – w przypadku większego stoiska obowiązuje opłata 150 zł brutto za kolejne stoisko. Do STREFY RĘKODZIELNICZEJ mogą się zgłaszać wystawcy, których własnoręcznie wykonany asortyment stanowi co najmniej 50 % całości. Organizator będzie weryfikował asortyment w podczas imprezy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości zostanie naliczona opłata w wysokości dwukrotnej jak za stoisko handlowe. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia wystawcy do alei handlowej (za odpowiednią opłatą) w przypadku, gdy zgłoszony asortyment nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym,
  • za stoisko w strefie promocyjnej (o charakterze edukacyjnym) Organizator nie pobiera opłat ani za stoisko ani za dostęp do prądu i auto za stoiskiem od: fundacji, organizacji pozarządowych czy instytucji państwowych; firmy prywatne zobowiązane są uiścić opłatę o równowartości stoiska w strefie HANDLOWEJ. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji stoisk w strefie promocyjnej.

Opłaty za parkowanie pojazdu oraz podłączenie do prądu:

  • za umożliwienie zaparkowania pojazdu przy stanowisku opłata wynosi 50 zł brutto*,
  • za dostęp do prądu opłata wynosi 100 zł brutto *

*opłata za prąd i auto przy stanowisku dotyczą wszystkich rodzajów stoisk, w tym zwolnionych z opłat oraz ze stosownymi ulgami, prócz stoisk ze strefy edukacyjnej;

Dostęp do prądu będzie dostępny w odległości ok. 50 metrów – Organizator nie zapewnia przedłużaczy.

Opłaty za stoisko, zsumowane z opłatą za parkowanie auta przy stoisku i dostęp do prądu muszą być uiszczone w ciągu 1 tygodnia od dnia zapisu, przelewem na konto Organizatora: 64 1020 1332 0000 1402 0945 0430 (Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz), tytułem „Stoisko Jarmark 2022, nazwa firmy/osoby wystawiającej się na Jarmarku Dominikańskim”. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przybycia na imprezę.

Obowiązkiem wystawcy jest zapoznanie się szczegółowo z regulaminem, oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1)  i podpisanie jej łącznie z regulaminem (załącznik nr 2) oraz dostarczenie jej Organizatorowi (M-GCKiS w Choroszczy) osobiście, bądź drogą e-mailową: kultura@choroszcz.pl (najpóźniej w momencie wjazdu na teren kiermaszu).

Regulamin zawiera wszelkie szczegóły dotyczące współpracy Wystawców z Organizatorami. Czytając regulamin prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy dotyczące siły wyższej i decyzji administracyjnych oraz sanitarnych.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin – do pobrania

Karta zgłoszeniowa (Zał. 1 – Karta zgł., Zał. 2 –Regulamin) – do podpisania